Past Office Bearers

Team AHAR 2022 - 23

Front Row L-R Dr. Santosh Rai, Ñìtíñ R Shetty, Sunil Patil, Sudhakar Shetty, Sukesh Shetty, Amar Shetty, Dr. Satish Shetty, Jaideep Devadiga

Back Row L-R Shashidhar Shetty, Suresh Shetty, Pramod Kamat, Sankarshan Nayak, Prakash Shetty, Anoop Shetty, Jayanand Nayak

TEAM 2021-2022

Team AHAR 2021 - 22

TEAM 2015-16

Standing Left to Right:- Shri Karunakar Shetty, VP, Zone IX, Shri Prabhakar Shetty, VP, Zone X, Shri Rajan Shetty, VP, Zone VII, Shri Krishna V Shetty, VP, Zone II, Shri Mahendra S Karkera, VP, Zone I, Shri Suresh Shetty, VP, Zone III, Shri Sunil Shetty, VP, Zone IV, Shri Ravindranath Nere, VP, Zone V, Shri Jagdish Shetty, VP, Zone VIII
Sitting from Left to Right:- Shri Vishwapal Shetty, Hon. Jt. Secretary, Shri Santosh R Shetty, Hon. Gen. Secretary, Shri Adarsh B Shetty, President, Shri Shashidhar G Shetty, Hon. Treasurer, Shri Prasad M.Shetty, Hon. Jt. Treasurer, Shri Amar Shetty VP, Zone VI (Not in the picture)

TEAM 2014-15

Standing Left to Right:- Shri Suresh G Shetty, VP-Zone III, Shri J.D. Shetty VP-Zone I, Shri Jagdish Shetty, VP-Zone VIII, Shri Rajan Shetty VP-Zone VII, Shri Ravindra Nere, VP-Zone V, Shri Anil Salian, VP-Zone X, Shri Sunil Shetty, VP-Zone IV

 

Sitting from Left to Right:- Shri Krishna V Shetty, VP-Zone II, Shri Vishwapal Shetty, Jt. Secretary, Shri Sudakar T Shetty, VP-Zone IX, Shri Sukesh Shetty, Hon. Gen. Secretary, Shri Adarsh B Shetty, President, Shri Shashidhar G. Shetty, Hon. Treasurer, Shri Sunil Patil, VP-Zone VI, Shri Mahendra Karkera, Hon. Jt. Treasurer.

TEAM 2013-14

Standing Left to Right :- Shri Ravindranath L Nire, VP-Zone V, Shri Gangadhar N Shetty, VP-Zone II, Shri Anil K Salian, VP-Zone X, Shri Suresh G Shetty, VP-Zone III, Shri Prithviraj S Shetty, VP-Zone IV, Shri Shailendra Shetty, VP-Zone I, Shri Sudhakar T Shetty, VP-Zone IX, Shri Sunil R Patil, VP-Zone VI, Shri Vilas Jhaveri, VP-Zone VII, Shri Shivaji H Shetty, VP-Zone VII

 

Sitting from Left to Right :- Shri Satish R Shetty, Hon. Jt. Secretary, Shri Sukesh Shetty, Hon. Gen. Secretary, Shri Arvind Shetty, President, Shri Nitin R Shetty, Hon. Treasurer, Shri Shashidar G Shetty, Hon. Jt. Treasurer

TEAM 2012-13

Standing Left to Right :- Shri Nitin R. Shetty, Hon.Treasurer, Shri Sunil Patil, VP – Zone-VI, Shri Satish R. Shetty, Hon. Jt. Secretary,Shri Prithviraj S. Shetty, VP – Zone-IV, Shri Anil Salian, VP – Zone-X, Shri Shailendra Shetty, VP – Zone-I, Shri Suresh Shetty,VP– Zone – III, Shri Prasad Shetty,Hon. Jt.Treasurer

 

Sitting from Left to Right :- Shri Shashikant K. Shetty, Hon. Gen. Secretary, Shri Sudhakar T. Shetty, VP – Zone-IX, Shri Shivaji Shetty, VP – Zone-VIII, Shri Arvind Shetty, President, Shri Gangadhar Shetty, VP – Zone-II, Shri Vijay Kumar Shetty,VP– Zone-V, Shri Vilas Jhaveri, VP– Zone-VII