AHAR AGM 2024

Welcome to

AHAR AGM 2024

FELICITATION: Ex-Office Bearers

Shri Shivanand D Shetty

Hariyali Bar & Restaurant, Wadala, Mumbai

Shri Niranjan L.Shetty

Hotel Shree Samarth Hindu Hotel, Tardeo. Mumbai

Shri Bhujanaga Shetty

Kwality Bar & Restaurant, Santacruz, Mumbai

Shri Suresh G.Shetty

Shreedurga Parameshwari Bar & Rest, Lalbaug, Mumbai

FELICITATION: Senior Hoteliers

Zone-1

Zone-2

Zone-3

Zone-4

Zone-5

Zone-6

Zone-9

Zone-10

President Awardee

Shri Naresh N.Kudva

Shri Vinayak Bhatkal

Pillars of AHAR

Ravi Shetty

Krishna Shetty

Raghuram Shetty